kotli na pelete

vgradni kamini

kaminske peči na pelete

solarni sistemi

toplotne črpalke

klimatske naprave klime

kaminske peči na polena

Promocija

Požarna varnost

 

Kaj je požarna varnost?

  • Zmanjšanje možnosti nastanka požara
  • Pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru
  • Varen umik ljudi, živali in premoženja
  • Omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru
  • Učinkovito in varno gašenje požara in reševanje v in iz objekta
  • Zagotovitve prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.

To delodajalec zagotavlja z rednimi pregledi in meritvami strelovodnih naprav na objektih in njihovim vzdrževanjem. Tudi vse naprave, vgrajene v objekt morajo biti požarno varne in urejene (npr: električne, plinske, ogrevalne, klimatske naprave in podobno). Delovne prostore je potrebno redno čistiti, skrbeti, da ni po nepotrebnem nakopičenega vnetljivega materiala (tudi zaloge papirja) ter da so gasilni aparati dostopni in niso kje založeni.

Kot vaš pooblaščeni strokovni sodelavec bomo za vas izvajali:

  • Izdelamo požarni red s prilogami
  • Svetujemo naročniku

- izvajamo obvezne kontrole
- izdelamo potrebna poročila
- nadzorujemo predpisane ukrepe

  • Vodimo vse potrebne evidence
  • Vas obveščamo o vseh zakonskih novostih


Požarni red določa:

·        Organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih, obiskovalcev, strank, gostov pri preprečevanju požara

·        Ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov

·        Navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge, odgovornosti in postopke za ukrepanje za zaposlene, obiskovalce, stranke, goste ob nastanku požara, ter naloge in odgovornosti zaposlenih po požaru

·       Vrste in način usposabljanja zaposlenih

Priloge:

1.     Izvleček iz požarnega reda

2.     Požarni načrt

3.     Načrt evakuacije

Dokumente iz prvih treh točk je potrebno obesiti na vidno mesto v poslovnih prostorih (za vsako etažo posebej, če so poslovni prostori v etažah), evidence pod 4. in 5. pa sodijo med ostale evidence, ki jih mora delodajalec voditi v zvezi z varnostjo pri delu. V primeru kakršnih koli sprememb v objektu (sprememba organizacije, ukrepov, rekonstrukcija objekta itd.) je potrebno požarni red dopolniti in prilagoditi spremembam.

4.     Evidenčni list o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.

Gasilniki morajo biti nameščeni na ustreznih mestih po projektni dokumentaciji oziroma študiji požarne varnosti. Paziti je treba, da so vedno pritrjeni in dostopni. Gasilnike je potrebno pregledovati v skladu z navodili proizvajalca oziroma v skladu z zakonodajo.

5.     Evidenčni list o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi.

6.     Evidenčni list o usposabljanju delavcev iz varstva pred požari

 

Piškotke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani in vaše izkušnje ob njeni uporabi. Bistveni piškotki potrebni za delovanje strani so bili že nastavljeni. Za več informacij o tem, katere piškotke uporabljamo in kako jih izbrisati, poglejte Varovanje zasebnosti.

Sprejemam piškotke s te strani.