kotli na pelete

vgradni kamini

kaminske peči na pelete

solarni sistemi

toplotne črpalke

klimatske naprave klime

kaminske peči na polena

Promocija

Varnost in zdravje pri delu

 

Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu mora biti glavna skrb vsakega zaposlenega in seveda tudi odgovornega delodajalca. Zaradi vedno večjih tehnoloških in organizacijskih napredkov proizvodnje v svetu, se je korenito spremenil odnos do zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vse to v veliki meri vpliva na ekonomsko plat, saj posledice poškodb pri delu in bolezni v zvezi z delom, zmanjšujejo splošno blaginjo države in povzročajo invalidnost predvsem pri aktivni populaciji.

Varnost in zdravje pri delu določajo načela, pravila in dejavnosti, ki morajo posamezniku (delavcu) omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim urnikom in brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe.

Izdelamo izjavo o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja

Izjava o varnosti je program za ugotavljanje varnosti in zdravja pri delu v pisni obliki.
Ocena tveganja je podlaga za izjavo o varnosti in je njen sestavni del. Ocena tveganja izhaja iz delovnega mesta in predstavlja ugotavljanje in vrednotenje nevarnosti in škodljivosti ter določanje ukrepov za njihovo odpravo oziroma zmanjšanje na dopustno mejo.

  • Opravimo letno zakonsko predpisano revizijo izjave
  • Svetujemo vam pri načrtovanju, izbiri in nakupu ter vzdrževanju sredstev za delo
  • Svetujemo vam glede opreme delovnih mest in delovnega okolja

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l.RS,št.89/1999).
Delovna mesta po tem pravilniku so:
·   prostori v zgradbah, namenjeni izvajanju dela delavcev
·  garderobe, sanitarije, kopalnice itd...
·  posebni prostori (za počitek, kajenje, prvo pomoč, itd).

Električne inštalacije
Prezračevanje delovnih mest
Razsvetljava delovnih prostorov
Garderobe, sanitarije (morajo biti delavcem na razpolago ločeno moški in ženske)

  • Usposabljanja za varno in zdravo delo

Varnost pri delu se nanaša na:
·   delovno mesto v širšem smislu (v podjetju ali na terenu, službena potovanja, itd)
·   pot na delo in iz dela (najkrajša z običajnim prevoznim sredstvom)

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za varno delo za vse delavce:
·  ob sklenitvi delovnega razmerja, razporeditvi na drugo delovno mesto
·  ob spremembi delovnih pogojev oziroma uvajanju nove tehnologije
·  periodično na osnovi izjave o varnosti z oceno tveganja (2 leti)

Usposabljanje lahko opravljajo izvajalci, ki imajo dovoljenje od ministrstva za delo.

Organiziramo in svetujemo:

Preglede delovne opreme

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pri uporabi delovne opreme (Ur.l.RS, št.89/1999)
Splošne zahteve za delodajalca:
·  delovna oprema mora biti brezhibna in vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca
·  delovna oprema mora biti pregledana od pooblaščenega podjetja ob namestitvi in periodično v rokih po navodilih proizvajalca, če niso določeni - najmanj na 36 mesecev.
· Delavce morajo ustrezno usposobiti za uporabo delovne opreme teoretično in praktično)
· Delovna oprema, ki predstavlja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, mora imeti navodila za varno delo in druge opozorilne oznake
· Delavci morajo imeti zagotovljeno ustrezno osebno varovalno opremo

Preiskave škodljivosti delovnega okolja

Zdravstvene škodljivosti pri delu:
·  fizikalni dejavniki (hrup, vibracije, ionizirana in neionizirana sevanja)
·  ekološke razmere (razsvetljava, temperature, vlaga, gibanje zraka, prah)
·  dejavniki delovnega mesta (ergonomija, ritem dela, psihofizične obremenitve)
·  prisotnost nevarnih snovi

Periodični zdravstveni pregledi se opravljajo v skladu z izjavo o varnosti (določena delovna mesta, periodika).

  • Vodimo in urejamo zakonsko predpisano evidence o:

Delodajalec mora voditi naslednje evidence o:
·  periodičnih preiskavah kemičnih, bioloških in fizikalnih škodljivostih delovnega okolja
·  periodičnih preiskusih in pregledih delovne opreme
·  pregledih in preizkusih sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu
·  usposabljanju za varno delo in preizkusih znanja delavcev
·  posebnih zdravstvenih zahtevah za določena delovna mesta
·  zdravstvenih pregledih delavcev
·  poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih in poklicnih boleznih
·  nevarnih snoveh, ki jih uporablja družba

Periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme
Pregledih in preizkusih sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu
Usposabljanju za varno delo in preizkusih znanja delavcev
Posebnih zdravstvenih zahtevah za določena delovna mesta
Zdravstvenih pregledih delavcev
Vas obveščamo o vseh zakonskih novostih

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sektor za varnost in zdravje pri delu
Zbornica VZD
Zavod RS za varstvo pri delu
Slovensko združenje za požarno varnost
Uradni list RS
Ministrstvo za okolje in prostor

 

Piškotke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani in vaše izkušnje ob njeni uporabi. Bistveni piškotki potrebni za delovanje strani so bili že nastavljeni. Za več informacij o tem, katere piškotke uporabljamo in kako jih izbrisati, poglejte Varovanje zasebnosti.

Sprejemam piškotke s te strani.