kotli na pelete

vgradni kamini

kaminske peči na pelete

solarni sistemi

toplotne črpalke

klimatske naprave klime

kaminske peči na polena

Promocija

Varovanje zasebnosti

Varovanje podatkov

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Upravitelj www.ferol.si, je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Za potrebe poslovanja www.ferol.si zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • uporabniško ime
 • geslo v šifrirani obliki,


Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko www.ferol.si shrani tudi nekatere trajne piškotke, to so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku), ocene artiklov (da veste, katere artikle ste že ocenili) ter štirje piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku www.ferol.si shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Upravitelj www.ferol.si lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Upravitelj www.ferol.si podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih www.ferol.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov www.ferol.si.

 

 

O piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?


Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.


Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo:


Piškotki www.ferol.si

Imena:

jpanesliders_permissions-sliderscom_content

jpanesliders_permissions-sliders-242

jpanesliders_content-sliders-242

jpanesliders_permissions-sliders-

jpanesliders_content-sliders-

jpanesliders_plugin-sliders-10089

jpanesliders_panel-sliders

a0e03730bdb4067bef9ebdc4094dcedd

e4696b555d1c787b1ea7c852476661a8

Namen:Piškotki za nadzor sej in drsnikov


Ime: cookieAcceptanceCookie=accepted
Namen: preverjanje potrditve piškotkov

 

Piškotki naših partnerjev:


Ime: _utma; _utmb; _utmc; _utmv; _utmz
Namen: statistika ogledov spletne strani
Podjetje: Google Analytics

Zastopstva

Podjetje je generalni zastopnik in uvoznik za Slovenijo:
-   kaminski vložke BRUNNER,
-   kaminske peči na pelete CALUX in
-   kotli na pelete CALUX. 

Srbija, Makedonija, Črna gora, Kosovo:
-    kaminske peči na pelete CALUX in
-    kotli na pelete CALUX. 

Iščemo zainteresirane trgovce in monterje za nadaljnjo prodajo in montažo kaminskih peči na pelete CALUX , kotlov na pelete CALUX in kaminskih vložkov BRUNNER. Za več informacij smo vam dosegljivi na:
tel:  02/331-31-66,
gsm: 051 627 084
mail: info @ferol.si

Izvajamo tehnično izobraževanje kot tudi izobraževanje za izvajanje servisov.  

Kontaktna številka servisne službe: 051 627 084

BRUNNER - kaminska kurišča

CALUX - kaminske peči na peleteCALUX - kotli na peletePožarna varnost

 

Kaj je požarna varnost?

 • Zmanjšanje možnosti nastanka požara
 • Pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru
 • Varen umik ljudi, živali in premoženja
 • Omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru
 • Učinkovito in varno gašenje požara in reševanje v in iz objekta
 • Zagotovitve prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.

To delodajalec zagotavlja z rednimi pregledi in meritvami strelovodnih naprav na objektih in njihovim vzdrževanjem. Tudi vse naprave, vgrajene v objekt morajo biti požarno varne in urejene (npr: električne, plinske, ogrevalne, klimatske naprave in podobno). Delovne prostore je potrebno redno čistiti, skrbeti, da ni po nepotrebnem nakopičenega vnetljivega materiala (tudi zaloge papirja) ter da so gasilni aparati dostopni in niso kje založeni.

Kot vaš pooblaščeni strokovni sodelavec bomo za vas izvajali:

 • Izdelamo požarni red s prilogami
 • Svetujemo naročniku

- izvajamo obvezne kontrole
- izdelamo potrebna poročila
- nadzorujemo predpisane ukrepe

 • Vodimo vse potrebne evidence
 • Vas obveščamo o vseh zakonskih novostih


Požarni red določa:

·        Organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih, obiskovalcev, strank, gostov pri preprečevanju požara

·        Ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov

·        Navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge, odgovornosti in postopke za ukrepanje za zaposlene, obiskovalce, stranke, goste ob nastanku požara, ter naloge in odgovornosti zaposlenih po požaru

·       Vrste in način usposabljanja zaposlenih

Priloge:

1.     Izvleček iz požarnega reda

2.     Požarni načrt

3.     Načrt evakuacije

Dokumente iz prvih treh točk je potrebno obesiti na vidno mesto v poslovnih prostorih (za vsako etažo posebej, če so poslovni prostori v etažah), evidence pod 4. in 5. pa sodijo med ostale evidence, ki jih mora delodajalec voditi v zvezi z varnostjo pri delu. V primeru kakršnih koli sprememb v objektu (sprememba organizacije, ukrepov, rekonstrukcija objekta itd.) je potrebno požarni red dopolniti in prilagoditi spremembam.

4.     Evidenčni list o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.

Gasilniki morajo biti nameščeni na ustreznih mestih po projektni dokumentaciji oziroma študiji požarne varnosti. Paziti je treba, da so vedno pritrjeni in dostopni. Gasilnike je potrebno pregledovati v skladu z navodili proizvajalca oziroma v skladu z zakonodajo.

5.     Evidenčni list o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi.

6.     Evidenčni list o usposabljanju delavcev iz varstva pred požari

 

FAQs-s

V obdelavi...

Varnost in zdravje pri delu

 

Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu mora biti glavna skrb vsakega zaposlenega in seveda tudi odgovornega delodajalca. Zaradi vedno večjih tehnoloških in organizacijskih napredkov proizvodnje v svetu, se je korenito spremenil odnos do zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vse to v veliki meri vpliva na ekonomsko plat, saj posledice poškodb pri delu in bolezni v zvezi z delom, zmanjšujejo splošno blaginjo države in povzročajo invalidnost predvsem pri aktivni populaciji.

Varnost in zdravje pri delu določajo načela, pravila in dejavnosti, ki morajo posamezniku (delavcu) omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim urnikom in brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe.

Izdelamo izjavo o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja

Izjava o varnosti je program za ugotavljanje varnosti in zdravja pri delu v pisni obliki.
Ocena tveganja je podlaga za izjavo o varnosti in je njen sestavni del. Ocena tveganja izhaja iz delovnega mesta in predstavlja ugotavljanje in vrednotenje nevarnosti in škodljivosti ter določanje ukrepov za njihovo odpravo oziroma zmanjšanje na dopustno mejo.

 • Opravimo letno zakonsko predpisano revizijo izjave
 • Svetujemo vam pri načrtovanju, izbiri in nakupu ter vzdrževanju sredstev za delo
 • Svetujemo vam glede opreme delovnih mest in delovnega okolja

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l.RS,št.89/1999).
Delovna mesta po tem pravilniku so:
·   prostori v zgradbah, namenjeni izvajanju dela delavcev
·  garderobe, sanitarije, kopalnice itd...
·  posebni prostori (za počitek, kajenje, prvo pomoč, itd).

Električne inštalacije
Prezračevanje delovnih mest
Razsvetljava delovnih prostorov
Garderobe, sanitarije (morajo biti delavcem na razpolago ločeno moški in ženske)

 • Usposabljanja za varno in zdravo delo

Varnost pri delu se nanaša na:
·   delovno mesto v širšem smislu (v podjetju ali na terenu, službena potovanja, itd)
·   pot na delo in iz dela (najkrajša z običajnim prevoznim sredstvom)

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za varno delo za vse delavce:
·  ob sklenitvi delovnega razmerja, razporeditvi na drugo delovno mesto
·  ob spremembi delovnih pogojev oziroma uvajanju nove tehnologije
·  periodično na osnovi izjave o varnosti z oceno tveganja (2 leti)

Usposabljanje lahko opravljajo izvajalci, ki imajo dovoljenje od ministrstva za delo.

Organiziramo in svetujemo:

Preglede delovne opreme

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pri uporabi delovne opreme (Ur.l.RS, št.89/1999)
Splošne zahteve za delodajalca:
·  delovna oprema mora biti brezhibna in vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca
·  delovna oprema mora biti pregledana od pooblaščenega podjetja ob namestitvi in periodično v rokih po navodilih proizvajalca, če niso določeni - najmanj na 36 mesecev.
· Delavce morajo ustrezno usposobiti za uporabo delovne opreme teoretično in praktično)
· Delovna oprema, ki predstavlja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, mora imeti navodila za varno delo in druge opozorilne oznake
· Delavci morajo imeti zagotovljeno ustrezno osebno varovalno opremo

Preiskave škodljivosti delovnega okolja

Zdravstvene škodljivosti pri delu:
·  fizikalni dejavniki (hrup, vibracije, ionizirana in neionizirana sevanja)
·  ekološke razmere (razsvetljava, temperature, vlaga, gibanje zraka, prah)
·  dejavniki delovnega mesta (ergonomija, ritem dela, psihofizične obremenitve)
·  prisotnost nevarnih snovi

Periodični zdravstveni pregledi se opravljajo v skladu z izjavo o varnosti (določena delovna mesta, periodika).

 • Vodimo in urejamo zakonsko predpisano evidence o:

Delodajalec mora voditi naslednje evidence o:
·  periodičnih preiskavah kemičnih, bioloških in fizikalnih škodljivostih delovnega okolja
·  periodičnih preiskusih in pregledih delovne opreme
·  pregledih in preizkusih sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu
·  usposabljanju za varno delo in preizkusih znanja delavcev
·  posebnih zdravstvenih zahtevah za določena delovna mesta
·  zdravstvenih pregledih delavcev
·  poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih in poklicnih boleznih
·  nevarnih snoveh, ki jih uporablja družba

Periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme
Pregledih in preizkusih sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu
Usposabljanju za varno delo in preizkusih znanja delavcev
Posebnih zdravstvenih zahtevah za določena delovna mesta
Zdravstvenih pregledih delavcev
Vas obveščamo o vseh zakonskih novostih

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sektor za varnost in zdravje pri delu
Zbornica VZD
Zavod RS za varstvo pri delu
Slovensko združenje za požarno varnost
Uradni list RS
Ministrstvo za okolje in prostor

 

Piškotke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani in vaše izkušnje ob njeni uporabi. Bistveni piškotki potrebni za delovanje strani so bili že nastavljeni. Za več informacij o tem, katere piškotke uporabljamo in kako jih izbrisati, poglejte Varovanje zasebnosti.

Sprejemam piškotke s te strani.